Thursday, September 9, 2010

Asset managment software

Šta je asset managment?
Asset managment je u prostom prevodu upravljenje effektivom. Mada ću ovde se zadržati samo na asset managmentu vezanom za računarske mreže.

Ja sam administrator mreže sa nekih 200 računara u 6 različitih gradova.
Kažu "Loš administrator se vidi po istrošenim cipelama" tj velikoj pređenoj kilometraži.

Šta je trebalo uraditi?
Naći softver koji će :
  1. prikupljati podatke o svim računarima,
  2.  o svakom računaru šta ima od hardvera na njemu,
  3. šta ima od software -ea na njemu,
  4. čuvati istorijat o izmenama nastalim bilo u softveru bilo u hardveru svakog računara.
  5. ako može da da vodi računa šta imam od opreme u svakom gradu
  6. ne bi bilo loše i da može da nacrta poneku šemu LAN i WAN
  7. kada je nešto kupljeno, gde je kupljeno i do kada traje garancija
  8. da ima neki osnovni document managment da bih čuvao drajvere ili manuale
  9. da ima evidentiranje zahteva korisnika
  10. po mogućstvu da je opensource

No comments:

Post a Comment